Preambulum

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.

A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

1. A tréner felelőssége

 • A tréner titoktartást vállal.
 • A tréner elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.
 • A tréner elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.
 • A tréner elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
 • Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a trénerrel dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik trénerhez irányítja tovább a Megbízót.

2. A Megbízó felelőssége

 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.
 • A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kölcsön kapott felszereléseket a tréning végén épségben visszaszolgáltatja.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréningekről fotó/videó felvétel készül, amit a tréner nyilvánosan, marketing célból felhasználhat.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kapott videó felvételeket, tematikát nem adhatja tovább / oszthatja meg nyilvános oldalakon.

3. A tréningek helyszíne

 • Budapest I, II, V, VI, XI, XII kerületei. Külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

4. A tréning időkeretei

 • A tréningek 1,5 órát vesznek igénybe, hetente egyszer előre egyeztetett időpontban.
 • A megállapodás tárgyát képezi tíz előre meghatározott tréning alkalom.
 • A Megbízó és a tréner között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 1 munkanappal az időpont előtt mondhatja le, úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. Azok a tréningek, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott tréningnek számítanak.
 • Azok a tréning napok, melyek rossz idő esete vagy egyéb más okból kifolyólag nem lettek megtartva, egy másik előre egyeztetett időpontban pótolva lesznek.

5. A szerződés felmondása

 • Ha a megbízó a kurzus kezdete előtt mondja vissza a kurzuson való részvételt, a regisztrációs díj ???? visszafizetésre kerül, vagy átvihető a következő kurzusra.
 • Ha a megbízó vagy kutyája egészségügyi okokból kifolyólag, abba kényszerül hagyni a kurzust, és ezt orvosi igazolással tudja igazolni a hátra lévő, le nem járt tréningek árát a tréner maradéktalanul visszafizeti.

6. Általános

 • A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.
 • Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 • Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.
 • Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, rendezni.